ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
NETWORK PRODUCTS
AT-710
Zoom
Code 004077
KUWES
AT-710/CAT6
Zoom
Code 004078
KUWES
AT-712/CAT6
Zoom
Code 008306
KUWES
Part Number  604806
AT-779A
Zoom
Code 006465
KUWES
Part Number  600103
AT-801
Zoom
Code 004098
KUWES
AT-801A
Zoom
Code 004097
KUWES
AT-801A 2U
Zoom
Code 007031
KUWES
AT-810
Zoom
Code 004079
KUWES
AT-810A
Zoom
Code 004080
KUWES
AT-810B
Zoom
Code 004081
KUWES
AT-820C
Zoom
Code 004095
KUWES
AT-820D
Zoom
Code 004096
KUWES
AT-821A
Zoom
Code 006802
KUWES
Part Number  600127
BRUSH PANEL 1U
Zoom
Code 008359
ISNET
Part Number  0327413
C52IG-5HAXD2HAXD-TC
Zoom
Code 008993
MIKROTIK
CCR1016-12G
Zoom
Code 006772
MIKROTIK
CCR1036-8G-2S+
Zoom
Code 007157
MIKROTIK
CCR2004-16G-2S+
Zoom
Code 008209
MIKROTIK