ΕΠΙΓΕΙΑ ΛΗΨΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΓΕΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

C700
Κεντρικός ενισχυτής BEAM C700
C700
Μεγέθυνση
Kωδικός 004293
BEAM
Part Number  J_C 700
C750
Κεντρικός ενισχυτής BEAM C750
C750
Μεγέθυνση
Kωδικός 004294
BEAM
LM200
Ενισχυτής γραμμής ΒΕΑΜ LM200
LM200
Μεγέθυνση
Kωδικός 004295
BEAM
Part Number  J_LM 200
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ
Ενισχυτής ιστού LTE
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ
Μεγέθυνση
Kωδικός 007565
BEAM
Part Number  AMP-MAX405LTE