Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός σπιτιού για εμάς σημαίνει πέραν της εγκατάστασης καλωδιώσεων για τα φώτα, τους διακόπτες, τις πρίζες και τον κλιματισμό, επιπλέον εγκατάσταση καλωδιώσεων για το σύστημα ασφαλείας, το δίκτυο, την θυροτηλεόραση, το τηλέφωνο, την τηλεόραση, την αντικεραυνική προστασία και την επιτηρούμενη κατανάλωση ενέργειας. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται σωστή σχεδίαση και μελέτη της εγκατάστασης έτσι ώστε να διασυνδεθούν σωστά και να έχουν άριστη απόδοση και αντοχή στο χρόνο.