Η τηλεόραση και η δορυφορική λήψης για ένα σπίτι είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μέσω ενός σωστού συστήματος μπορούμε να διαμοιράσουμε το δορυφορικό ή επίγειο σήμα σε ένα σπίτι ή μια πολυκατοικία δίνοντας σε κάθε δέκτη την ποιότητα του σήματος που πραγματικά υπάρχει στην περιοχή του και όχι ότι περισσεύει από τις πρίζες τηλεόρασης ή δορυφορικής πριν από αυτόν.