Ένα εταιρικό δίκτυο δεδομένων είναι μια από τις πιο κρίσιμες υποδομές μιας επιχείρησης. Σε αυτό στηρίζονται λειτουργίες όπως η τιμολόγηση, η διασύνδεση των υπολογιστών, η τηλεφωνία, το internet ακόμα και το εταιρικό site. Η αξιοπιστία του και η ταχύτητα του για να επιτευχθούν απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό και εγκατάσταση του. Καλωδιώσεις, πρίζες, rack, patch panel αλλά και ενεργός εξοπλισμός όπως router και switch συμβάλουν στην απρόσκοπτη  λειτουργία του. Όλα τα παραπάνω πρέπει να προμηθευτούν από κάποιον που ξέρει να συνδυάζει τα σωστά υλικά και να παρέχει σωστή εγκατάσταση βάση προδιαγραφών.