Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε ένα εταιρικό χώρο συνήθως αφορά τα ασθενή και τα ισχυρά ρεύματα του χώρου. Αν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται βάση προδιαγραφών εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία όλων των συσκευών που θα συνδεθούν πάνω σε αυτή. Σημαντικό για μια εταιρία είναι και η δυνατότητα τροποποίησης της εγκατάστασης καθώς η αλλαγή ή η προσθήκη θέσεων εργασίας είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και απαιτείται να γίνεται χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.