Η μηχανογράφηση μιας επιχείρησης μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Πέραν της τιμολόγησης και της διαχείρισης της αποθήκης ένα μοντέρνο πρόγραμμα μηχανογράφησης θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τους πελάτες με πρόγραμμα CRM αλλά και να διασυνδεθεί με το τηλεφωνικό κέντρο για να εκτελέσει καμπάνιες ή την ιστοσελίδα για να δημιουργηθεί e-shop. Διαθέτουμε εξειδικευμένες λύσεις μηχανογράφησης για πολλά είδη επιχειρήσεων.
ERP ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ορθή διαχείριση των Επιχειρησιακών Πόρων αποτελεί το κλειδί για τη συνεχή Ανάπτυξη και Κερδοφορία της σύγχρονης Επιχείρησης. Το λογισμικό Pegasus σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με βάση υψηλού επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη και διαδικασία που έχει ένας επιχειρηματικός οργανισμός.

Η επιλογή μίας εφαρμογής Pegasus ως Business software είναι μία επένδυση συγκριτικά χαμηλού κόστος με λοιπές λύσεις (value for money). Συνιστά την ιδανική εφαρμογή για ένα ευρύ φάσμα εταιριών όπως μικρές & πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες με σύνθετες απαιτήσεις, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ή μονάδες παραγωγής / τυποποίησης προϊόντων.

Το λογισμικό Εμπορικής Διαχείρισης Pegasus διακρίνεται για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

  • η αυτοματοποίηση των διαδικασιών με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης, η έγκαιρη παροχή της πληροφορίας για τη λήψη ορθών αποφάσεων
  • η ευελιξία και η επεκτασιμότητα ώστε με τη προσθήκη Modules να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης
  • σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας σχεδιασμένο με τη λογική της απλότητας ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες άμεσα και αξιόπιστα
  • το προσιτό κόστος κτήσης, τη fast start διαδικασία εγκατάστασης και την άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες παραμετροποίησης
  • η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες εξωστρέφειας με τη Globality λειτουργία που "απελευθερώνει" την Επιχείρηση στο web
  • η απουσία χρεώσεων ανά θέση εργασίας ώστε τίποτα να μην στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξη της εταιρίας σας

Εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης Pegasus - Επιλέξτε τη δική σας:

  μElite (MySQL) ERP Start Up Retail ERP Start Up ERP Basic
 

Κάντε το πρώτο βήμα για τη Μηχανογράφησή σας

Το κατάλληλο εργαλείο για την Επιχείρηση σας Η ιδανική λύση για την Εντατική Λιανική Το βασικό σας στήριγμα για την ανάπτυξη της Επιχείρησής σας!
Αριθμός Χρηστών/Θέσεις Εργασίας Unlimited Unlimited
Unlimited
Unlimited
Άνοιγμα/Κλείσιμο Χρήσης Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς
Δυνατότητα προσθήκης Module   v v v
Δυνατότητα επικοινωνίας με site   v v v
Δυνατότητα Γέφυρας με Λογιστικές Εφαρμογές   v v v
Ενσωματωμένο Module CRM   v v v
         
         
         
  μElite (MySQL)
 

Κάντε το πρώτο βήμα για τη Μηχανογράφησή σας

Αριθμός Χρηστών/Θέσεις Εργασίας Unlimited
Άνοιγμα/Κλείσιμο Χρήσης Χωρίς
Δυνατότητα προσθήκης Module  
Δυνατότητα επικοινωνίας με site  
Δυνατότητα Γέφυρας με Λογιστικές Εφαρμογές  
Ενσωματωμένο Module CRM