Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αφορά ένα ξενοδοχείο καφέ η εστιατόριο είναι σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία του. Φωτισμός, μηχανήματα παρασκευής φαγητού, πλυντήρια αλλά και ψυγεία πρέπει όλα να τροφοδοτούνται σωστά αλλά και να προστατεύονται για να αποφύγουμε αστοχίες στα μηχανήματα αυτά. Η σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση ξεκινά με τα ισχυρά αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά αφού και τα ασθενή ρεύματα χρειάζονται σωστή καλωδίωση και μελέτη.