Η άρτια μηχανογράφηση κάθε σύγχρονου ξενοδοχείου, εστιατόριου και καφέ μπορεί να βοηθήσει πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων για την έκδοση παραστατικών από την επιχείρηση και στο να ελέγξει τα κόστη της και να μεγιστοποιήσει το κέρδος της αφήνοντας ταυτόχρονα τους πελάτες ευχαριστημένους με το επίπεδο των υπηρεσιών της.